Luat Minh Khue

biên bản phân chia tài sản chung

biên bản phân chia tài sản chung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về biên bản phân chia tài sản chung

Nội dung bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng?

Nội dung bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng?
Thưa luật sư Minh Khuê. Trong môn học của em, giáo viên đặt câu hỏi hãy nêu những gì em biết về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn ? Em nêu điều kiện hình thức phải lập thành văn bản có công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.