Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "biên nhận nợ"

biên nhận nợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên nhận nợ.

Vấn đề chứng thực giấy tờ

Vấn đề chứng thực giấy tờ
Thưa luật sư ! Tôi có một số vấn đề về pháp luật cần quý công ty giúp đỡ. Vấn đền như sau: Ông ngoại có cho mẹ tôi 1 miếng đất ruộng, do ông đứng tên nhưng giờ ông đã mất, ông chỉ để lại di chúc bằng miệng.