Luat Minh Khue

biên nhận nợ

biên nhận nợ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về biên nhận nợ

Vấn đề chứng thực giấy tờ

Vấn đề chứng thực giấy tờ
Thưa luật sư ! Tôi có một số vấn đề về pháp luật cần quý công ty giúp đỡ. Vấn đền như sau: Ông ngoại có cho mẹ tôi 1 miếng đất ruộng, do ông đứng tên nhưng giờ ông đã mất, ông chỉ để lại di chúc bằng miệng.