Luat Minh Khue

biện pháp khẩn cấp tạm thời

biện pháp khẩn cấp tạm thời - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về biện pháp khẩn cấp tạm thời

Tư vấn về biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

Tư vấn về biện pháp khẩn cấp tạm thời ?
Thưa quý Công ty Luật Minh Khuê! tôi có cho người bạn mượn một số tiền, không may người bạn bị bệnh chết, có để lại di sản thừa kế là 02 căn nhà nhưng người vợ nhất định không chịu trả nợ số tiền mà người chồng đã mượn.