Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bí mật"

bí mật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bí mật.

Đăng ký bí mật kinh doanh ?

Đăng ký bí mật kinh doanh ?
Chào anh/chị luật sư, Mình có một ý tưởng kinh doanh mới. Cái mình muốn đăng ký bản quyền là mô hình, hình thức, cách thức kinh doanh và cả dịch vụ mà mình cung cấp thì có được không?

Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh

Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Minh bạch và bí mật

Minh bạch và bí mật
Minh bạch và bí mật là 2 phần của một chiếc bánh sự kiện xã hội. Nếu phần này to ra thì phần kia bé lại. Giả sử mang tính quy ước là nếu mọi thứ trong xã hội đều mật, tức là một xã hội không có lòng tin, không ai tin ai cả, khi đó sẽ không có báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình.