Luat Minh Khue

bí mật nhà nước - Trang 2

bí mật nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bí mật nhà nước.

Có được giải mật khi hết thời hạn gia hạn bảo vệ bí mật nhà nước?

Có được giải mật khi hết thời hạn gia hạn bảo vệ bí mật nhà nước?
Giải mật bí mật nhà nước là quá trình xóa bỏ độ mật của thông tin được coi là bí mật nhà nước. Trong ngữ cảnh của hệ thống bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin được phân loại là bí mật nhà nước vì có tính nhạy cảm và quan trọng đối với an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, hoặc dân tộc.

Yêu cầu phải đáp ứng khi tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Yêu cầu phải đáp ứng khi tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
Có thể hiểu hủy tài liệu bí mật là việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành hủy văn bản có chứa các thông tin quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Yêu cầu phải đáp ứng khi tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước như thế nào?

Thẩm quyền cho phép chụp tài liệu mang bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

Thẩm quyền cho phép chụp tài liệu mang bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
Bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường là những thông tin, dữ liệu, văn bản, tài liệu, hoặc các yếu tố khác mà chính phủ xác định là nhạy cảm và cần được bảo vệ chặt chẽ vì liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng, hoặc các lợi ích quốc gia quan trọng khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thẩm quyền ra quyết định chuyển giao bí mật nhà nước

Thẩm quyền ra quyết định chuyển giao bí mật nhà nước
Chuyển giao bí mật nhà nước là quá trình chuyển đổi hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, hoặc vật chứa thông tin được coi là bí mật nhà nước từ một tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân sang một đối tác, cơ quan, tổ chức khác, thường là giữa các cơ quan, tổ chức của chính phủ hoặc các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan. Thẩm quyền ra quyết định chuyển giao bí mật nhà nước thuộc về cơ quan nào?

Cơ quan có trách nhiệm hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước

Cơ quan có trách nhiệm hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước
Hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Cơ quan nào có trách nhiệm hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước?

Khi nào bí mật nhà nước đương nhiên giải mật?

Khi nào bí mật nhà nước đương nhiên giải mật?
Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Khi nào bí mật nhà nước đương nhiên giải mật?

Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước của Ủy ban Dân tộc như thế nào?

Kết quả khám chữa bệnh của các đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đảng có phải là bí mật nhà nước?

Kết quả khám chữa bệnh của các đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đảng có phải là bí mật nhà nước?
Bí mật nhà nước là những thông tin với nội dung quan trọng, có tính chất đặc biệt, và nếu bị lộ lọt hoặc mất mát, có thể mang đến những hậu quả nặng nề đối với lợi ích quốc gia và dân tộc. Vậy kết quả khám chữa bệnh của các đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đảng có phải là bí mật nhà nước?

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân
Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân theo quy định tại Quyết định 1180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng