Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "biên bản mẫu"

biên bản mẫu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biên bản mẫu.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Mẫu C1-02/NS

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Mẫu C1-02/NS
Mẫu C1 - 02/NS, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2016.