Luat Minh Khue

Biên bản vụ việc

Biên bản vụ việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Biên bản vụ việc

Tư vấn khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi?

Tư vấn khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi?
Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi thủ tục hồ sơ khai sinh cho đứa trẻ bị bỏ rơi, đã được nhận nuối nhưng các cơ quan chức năng chưa làm các thủ tục như biên bản vụ việc...