Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "biểu mẫu hành chính"

biểu mẫu hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biểu mẫu hành chính.

Mẫu giấy mời

Mẫu giấy mời
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy mời ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu ban hành theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được hỗ trợ:

Mẫu giấy nghỉ phép

Mẫu giấy nghỉ phép
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy nghỉ phép ban hành thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định quy định trực tiếp ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Mẫu biên bản

Mẫu biên bản
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản chung được ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Giấy thanh toán tạm ứng

Giấy thanh toán tạm ứng
Công ty Luật Minh Khuê cung câp Mẫu giấy thanh toán tạm ứng để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.1940 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Biểu Mẫu Văn Bản trong lĩnh vực Hành Chính

Biểu Mẫu Văn Bản trong  lĩnh vực Hành Chính
Công ty Luật Minh khuê cung cấp một mẫu văn bản trong lĩnh vực hành chính để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Biểu mẫu văn bản trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh

Biểu mẫu văn bản trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh
Công ty Luật Minh Khuê cung cấp các biểu mẫu văn bản trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ: