Luat Minh Khue

big

big - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về big

Sự khác nhau giữa “big” và “large”

Sự khác nhau giữa “big” và “large”
Hai từ “large” và “big” đều là tính từ và cùng có nghĩa cơ bản là to, lớn, rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm giống nhau đó, hai từ này cũng có nhiều điểm khác nhau trên nhiều khía cạnh. Chúng ta sẽ so sánh hai từ “large” và “big” trên các khía cạnh sau: