Luật sư tư vấn về chủ đề "Bình luận bài"

Bình luận bài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bình luận bài.

Bài toán hội nhập

<strong>Bài</strong> toán hội nhập
Năm 2005 đã đến (Bài viết đăng 2/2005). Khoảng thời gian từ nay đến lúc nước ta chính thức gia nhập

Khai thuế môn bài ?

Khai thuế môn <strong>bài</strong> ?
Kính nhờ luật sư hướng dẫn giúp em thuế môn năm 2016. Nếu công ty đi nộp thay chủ nhà đã thoả thuận trong hơp đồng ký 1 năm 1 lần như sau: thời hạn thuê bắt đầu từ tháng 10/2014 với giá thuê nhà hàng tháng: 16.000

Bài học khi đặt tên thương hiệu

<strong>Bài</strong> học khi đặt tên thương hiệu
Khi nhắc đến một tập đoàn kinh tế lớn, người ta thường nhớ ngay đến những nhãn hiệu danh tiếng của các tập đoàn đó. Microsoft có nhiều nhãn hiệu phần mềm như Windows, Microsoft Office; hay Coca Cola có các nhãn hiệu nổi tiếng toàn thế giới là Fanta, Sprite; còn hàng năm Coca Cola bỏ ra hơn 10 triệu USD để nghiên cứu cũng như bảo vệ thương hiệu các sản phẩm của mình.