Luat Minh Khue

BLLĐ

BLLĐ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về BLLĐ

Tư vấn về Điều 22 bộ luật lao động về loại hợp đồng lao động ?

Tư vấn về Điều 22 bộ luật lao động về loại hợp đồng lao động ?
Thưa luật sư, em có một thắc mắc là vì sao pháp luật về lao động Việt Nam lại quy định khi 2 bên đã kết thúc 1 hợp đồng lao động xác định thời hạn,sau đó trường hợp hai bên ký kết hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn? Xin cảm ơn! (Người gửi: hangtt)