Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Blogger"

Blogger | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Blogger.

Quy định pháp lý với blogger ?

Quy định pháp lý với <strong>blogger</strong> ?
"Pháp luật quy định không được lợi dụng Internet gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù..." (Thành bình, Hà Nam).