Luat Minh Khue

blogger

blogger - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về blogger

Quy định pháp lý với blogger ?

Quy định pháp lý với blogger ?
"Pháp luật quy định không được lợi dụng Internet gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù..." (Thành bình, Hà Nam).