Luật sư tư vấn về chủ đề "Bộ Công an"

Bộ Công an | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bộ Công an.

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định 
về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Công an-Bộ Y tế : Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Công an-Bộ Y tế : Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV