Luật sư tư vấn về chủ đề "Bộ Công Thương"

Bộ Công Thương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bộ Công Thương.

Thông tư số 19/2009/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên BộThương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công anhướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồiđã qua  sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ – CPngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

Thông tư số 19/2009/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên BộThương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công anhướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồiđã qua  sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ – CPngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Thương mại – Giao thông vận tải – Tài chính – Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính ...

Quyết định 4028/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit năm 2015, có xét đến năm 2025

Quyết định 4028/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit năm 2015, có xét đến năm 2025
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025