Luật sư tư vấn về chủ đề "bố đã qua đời"

bố đã qua đời | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bố đã qua đời.

Tư vấn thừa kế khi Bố qua đời có hai vợ và nhiều con riêng ?

Tư vấn thừa kế khi <strong>Bố</strong> <strong>qua</strong> <strong>đời</strong> có hai vợ và nhiều con riêng ?
Đất đai thừa kế có được để lại cho con gái ? Chuyển quyền sử dụng đất thừa kế có yếu tố nước ngoài như thế nào ? Cách đòi lại giá trị phần tài sản được thừa kế ? Có được thừa kế đối với thửa đất không có sổ đỏ ? ... Sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: