Luat Minh Khue

Bộ luậ lao động

Bộ luậ lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bộ luậ lao động

Chấm dứt hợp đồng đúng quy định của pháp luật ?

Chấm dứt hợp đồng đúng quy định của pháp luật ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi làm cho các công ty chi nhánh của Công ty tổng từ năm 2007 đến 2014 thì xin thôi việc (HĐLĐ không có thời hạn). Chi tiết: Năm 2007- 2011 làm nhân viên phòng kế hoạch Công ty chi nhánh A. Năm 2012 được điều đến làm nhân viên phòng kế hoạch Công ty chi nhánh B khi Công ty mới thành lâp.