Luật sư tư vấn về chủ đề "bộ luật"

bộ luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bộ luật.

Bộ luật thương mại thống nhất UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) là gì ?

Bộ luật thương mại thống nhất UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) là gì ?
Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) là một bộ luật và quy định được tiêu chuẩn hóa để giao dịch kinh doanh. Sau đó, mã UCC được thành lập vì ngày càng khó khăn hơn cho các công ty giao dịch kinh doanh trên các dòng trạng thái với các luật khác nhau của tiểu bang.

Kinh nghiệm pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới

Kinh nghiệm pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới
Pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới chính là phương pháp tiến hành pháp điển hóa về mặt nội dung, là quá trình làm ra các bộ luật - ban hành ra các bộ luật trên cơ sở rà soát, chọn lọc và kế thừa các nguyên tắc, quy phạm, văn bản pháp luật sẵn có...

Xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội như thế nào? Nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội?

Xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội như thế nào? Nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội?
18 tuổi là độ tuổi vừa đủ để trưởng thành theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ở mốc tuổi này, hầu hết mọi người đều phải chịu mọi trách nhiệm về các giao dịch dân sự do chính mình thực hiện, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và hình phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Nguyên tắc xử lý người phạm tội trong Bộ luật hình sự

Nguyên tắc xử lý người phạm tội trong Bộ luật hình sự
Có thể thấy, nguyên tắc xử lý được quy định tại Điều 3 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 hiện hành có vai trò định hướng, là hệ quy chiếu chung để áp dụng các điều luật khác Bộ luật hình sự Viêt Nam hiện hành.

Cơ sở của trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự

Cơ sở của trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự
Pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành quy định rất nhiều tội phạm, mỗi tội phạm phải chịu một trách nhiệm hình sự khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, nhằm hạn chế việc xâm phạm đến quyền và lơi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác, thậm chí là lợi ích của quốc gia.

Bộ luật là gì ? Tìm hiểu một số vấn đề về Bộ luật ?

Bộ luật là gì ? Tìm hiểu một số vấn đề về Bộ luật ?
Bộ luật là cũng một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành nhưng nhằm điều chỉnh bao quát và rộng hơn luật. Bộ luật tác động rộng rãi đến các quan hệ xã hội, nội dung bao hàm và liên quan nhiều lĩnh vực trong xã hội. Bài viết xoay quanh một số vấn đề về Bộ luật.

Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự năm 2015
Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đây là một trong những văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng điều chỉnh những vấn đề pháp lý cơ bản nhất trong quan hệ xã hội:

Sứ mệnh của một bộ luật

Sứ mệnh của một bộ luật
Báo chí và dư luận trong một tháng gần đây xung quanh cột mốc này hướng đến sự chuyển đổi thành công của phần lớn khối doanh nghiệp nhà nước thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên để cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, thay vì nhìn nhận lại bộ luật này.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook