Luat Minh Khue

Bộ luật

Bộ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bộ luật

Bộ luật hình sự 2015

<strong>Bộ</strong> <strong>luật</strong> hình sự 2015
Bộ luật Hình sự 3 Phần, 26 Chương và 426 Điều. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Bộ luật