Luật sư tư vấn về chủ đề "Bộ luật hình sự" - Trang 2

Bộ luật hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bộ luật hình sự.

Quy phạm có tính chất khuyến khích trong Phần riêng và đặc điểm cơ bản của cấu thành tội phạm được ghi nhận trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)

Quy phạm có tính chất khuyến khích trong Phần riêng và đặc điểm cơ bản của cấu thành tội phạm được ghi nhận trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)
Câu hỏi của khách hàng: "Kính thưa Luật sư, Luật sư hãy phân tích giúp tôi về các quy phạm có tính chất khuyến khích tại 03 cấu thành tội phạm riêng biệt và một số đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm được ghi nhận trong Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)...?"

Tội phạm về tình dục là gì ? Các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em theo Bộ luật Hình sự hiện hành?

Tội phạm về tình dục là gì ? Các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em theo Bộ luật Hình sự hiện hành?
Xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn nạn trên toàn Việt Nam, hậu quả mà các em phải gánh chịu là những tổn thất về sức khỏe thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội và thậm chí có thể hủy hoại các em, ảnh hưởng đến việc trở thành con người tốt, trở thành cha mẹ tốt trong tương lai. Nhằm hạn chế đến mức tối đa hậu quả của loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cần có cách nhìn toàn diện về loại tội phạm này để từ đó áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời, góp phần tạo hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa. Bài viết xoay quanh vấn đề về tội phạm tình dục nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.

Quy định của Bộ luật hình sự về vô ý phạm tội. Một người vô ý phạm tội giết người được xử lý như thế nào?

Quy định của Bộ luật hình sự về vô ý phạm tội. Một người vô ý phạm tội giết người được xử lý như thế nào?
Một người phạm tội với ý chí, mong muốn và mục đích khác nhau, vì vậy trường hợp cố ý phạm tội hay vô ý phạm tội của tội phạm sẽ có những khung hình phạt tương đương với lỗi của họ. Bài viết sau sẽ phân tích nội dung này một cách đầy đủ và chi tiết về lỗi vô ý phạm tội của tội phạm.

Vấn đề hỗn hợp lỗi trong Bộ luật Hình sự

Vấn đề hỗn hợp lỗi trong Bộ luật Hình sự
Hỗn hợp lỗi là trường hợp trong cấu thành tăng nặng của tội có hai loại lỗi (cố ý và vô ý) được quy định đối với những tình tiết khách quan khác nhau. Bài viết dưới đây đặt ra một số vấn đề về hỗn hợp lời trong mặt khách quan của tội phạm.

Một số điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015

Một số điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015
Là một trong những bộ luật đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện pháp luật hình sự của Nhà nước ta, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Cơ cấu của Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)

Cơ cấu của Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)
Câu hỏi của khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh khuê, tôi có câu hỏi liên quan đến hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự (năm 1999), hệ thống này đã có sự phát triển như thế nào so với bộ luật trước đó?"

Các chế định lớn trong Dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự tương lai

Các chế định lớn trong Dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự tương lai
Chúng ta sẽ lần lượt xem xét các lợi ích cụ thể của việc tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp các chế định lớn của hệ thống pháp luật hình sự thực định dưới dạng mô hình khoa học về Dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự tương lai, bài viết dưới đây sẽ xem xét cụ thể và làm rõ vấn đề liên quan...

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi pham tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi pham tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam phân chia hiệu lực thành hai loại: Hiệu lực theo lãnh thổ và hiệu lực theo thời gian. Vậy hiệu lực pháp luật là gì? Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?