Luật sư tư vấn về chủ đề "bộ luật lao động" - Trang 5

bộ luật lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bộ luật lao động.

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thắc mắc quy định về hợp đồng đào tạo nghề tại Điều 37 và Điều 62 Bộ luật lao động ?

Thắc mắc quy định về hợp đồng đào tạo nghề tại Điều 37 và Điều 62 Bộ luật lao động ?
Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luất sư tư vấn: Theo quy định tại Điều 62 Luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề, thì trong hợp đồng này có quy định về trách nhiệm cam kết làm việc và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo (quy định tại điểm d, đ). Và theo quy định tại khoản 1: "Hai bên *phải* ký hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp..."

Những bất cập khi áp dụng Điều 17 của Bộ luật Lao động

Những bất cập khi áp dụng Điều 17 của Bộ luật Lao động
Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ rơi vào tình trạng khó khăn. Vì vậy, việc cắt giảm chi phí hoạt động nói chung và chi phí lao động nói riêng là một trong những việc cấp thiết phải làm của các doanh nghiệp để có thể duy trì hoạt động.

Quy định về hợp động lao động theo bộ luật lao động 2019

Quy định về hợp động lao động theo  bộ luật lao động 2019
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.