Luat Minh Khue

bộ luật tố tụng hình sự

bộ luật tố tụng hình sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bộ luật tố tụng hình sự

Tư vấn tội mua bán sử dụng ma túy ?

Tư vấn tội mua bán sử dụng ma túy ?
Dạ em tên H,hôm nay em có 1 thất mắc muốn hỏi luật sư. chuyện là như thế này. Lúc đó em ở Thành phố Hồ Chí Minh,em có về Tây Ninh chơi,em có mướn 1 khách sạn để ở nghỉ, sẵn thăm 1 số người bạn. Và qua tối hôm sau,em và 2 người bạn em đi nhậu,sau đó cùng nhau rủ về khách sạn em để sử dụng ma túy đá

Phương hướng hoàn thiện các quy định của bộ luật tố tụng hình sự về xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự

Phương hướng hoàn thiện các quy định của bộ luật tố tụng hình sự về xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
Xét xử sơ thẩm là việc xét xử lần thứ nhất (cấp thứ nhất) do Toà án được giao thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo Luật tổ chức Toà án nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Toà án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm ở Việt Nam là các Toà án cấp huyện, Toà án cấp tỉnh, Toà án quân sự khu vực, Toà án quân sự cấp quân khu.