Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bo Luat To Tung Hinh Su 2003"

Bo Luat To Tung Hinh Su 2003 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bo Luat To Tung Hinh Su 2003.

Đề cương giới thiệu luật đất đai năm 2003

Đề cương giới thiệu luật đất đai năm <strong>2003</strong>
Luật đất đai năm 1993 (bao gồm cả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sưng một số điều của Luật đất đai năm 2001) là một trong những đạo luật quan trọng thể hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật đất đai năm 1993 là tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2003

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm <strong>2003</strong>
Bộ luật tố tụng hình sự này thay thế Bộ luât tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 1988 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, ngày 22 tháng 12 năm 1992 và ngày 09 tháng 6 năm 2000.

Đề cương giới thiệu luật ngân hàng nhà nước Việt nam năm 2003

Đề cương giới thiệu luật ngân hàng nhà nước Việt nam năm <strong>2003</strong>
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật NHNNVN) đã góp phần quan trọng trong việc hình thành cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của mình là xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thanh tra, giám sát có hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đề cương giới thiệu Luật thi đua, khen thưởng năm 2003

Đề cương giới thiệu Luật thi đua, khen thưởng năm <strong>2003</strong>
Các phong trào thi đua luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Nhiều phong trào thi đua đã đi vào lịch sử như “ Tuần lễ vàng”, “ Hũ gạo tiết kiệm”, “ Giết giặc lập công”, “ Tiếng hát át tiếng bom”, “ Người tốt việc tốt”, “ Sóng Duyên hải”, “ Gió Đại phong”, “ Cờ Ba nhất”, “ Tiếng trống Bắc Lý”, “ Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”…

Tư vấn pháp luật đất đai theo Luật đất đai 2003 ?

Tư vấn pháp luật đất đai theo Luật đất đai <strong>2003</strong> ?
Thưa luật sư, cho tôi xin hỏi về trường hợp của gia đình tôi như sau: Năm 2006 cô tôi có thỏa thuận bán cho ông A một thửa đất 66m2 trên đó có ngôi nhà cấp 4c, giá 110tr. Ông A đặt cọc 30tr số tiền còn lại khi nào xong thủ tục ông A trả hết. Trong thời gian này cô tôi phát hiện ông A trừ nợ 60tr do con cô tôi thiếu nợ một người khác, trong số tiền bán đất của cô tôi chỉ còn lại 20tr, cô tôi không đồng ý việc trừ nợ này,nên cô tôi không làm hồ sơ tách thửa cũng như ký bất cứ một hợp đồng chuyển nhượng nào vì cô tôi cho rằng ông A lừa dối cô tôi nên ko đồng ý bán đất nữa.

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ Ban hành vào ngày : 25/06/2018 Có hiệu lực kể từ ngày: 10/08/2018 Tình trạng hiệu lực thời điểm hiện tại : ...

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương ...