Luật sư tư vấn về chủ đề "bổ nhiệm cán bộ công chức"

bổ nhiệm cán bộ công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bổ nhiệm cán bộ công chức.

Khi nào công chức được hưởng chế độ thôi việc?

Khi nào công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Cán bộ công chức được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc khi nào, thời gian để tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức là khi nào? cách tinh trợ cấp thôi việc đối với viên chức là như thế nào, đồng thời, tiền lương của công chức, viên chức bị giảm khi nào theo quy định mới?

Điều động công chức là gì ? Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Điều động công chức là gì ? Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Điều động công chức là điều chuyển công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, hoặc do nguyện vọng cá nhân. Bài viết phân tích việc điều động viên chức cũng như quy định về đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ công chức theo quy định pháp luật hiện nay.

Cán bộ là gì ? Tìm hiểu về công tác cán bộ

Cán bộ là gì ? Tìm hiểu về công tác cán bộ
Ở góc độ chung nhất thì cán bộ được hiểu công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy, quy định pháp luật hiện nay về cán bộ và công tác cán bộ như thế nào ? Bài viết phân tích và giải đáp cụ thể:

Bổ nhiệm công chức là gì ? Quy định về đánh giá cán bộ, công chức

Bổ nhiệm công chức là gì ? Quy định về đánh giá cán bộ, công chức
Bổ nhiệm công chức là việc người có thẩm quyền chỉ định một người để giao cho một chức vụ sau khi đã xét người đó có đủ điều kiện do pháp luật quy định theo đúng trình tự, thủ tục cần thiết. Bài viết phân tích về khái niệm bổ nhiệm và đánh giá cán bộ công chức theo luật.

Biệt phái công chức là gì ? Quy định về sử dụng cán bộ, công chức

Biệt phái công chức là gì ? Quy định về sử dụng cán bộ, công chức
Biệt phái công chức là cử công chức thuộc quyền quản lí cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức đến làm việc có thời hạn ở cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ. Bài viết phân tích khái niệm biệt phái công chức và quy định sử dụng cán bộ công chức theo luật.

Quyết định 42/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ

Quyết định 42/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ
Quyết định 42/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận biệt phái cán bộ: ông Đào Huy Du, Trợ lý Văn phòng Cơ quan thường trực Nghị quyết 27, Cục Tham mưu – Kế hoạch, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng, đến công tác theo chế độ biệt phái tại Vụ Tổ chức cán bộ - Văn phòng Chính phủ từ ngày 20 tháng 01 năm 2010; nhiệm vụ cụ thể của ông Đào Huy Du do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phân công.

Đảng viên bị kỷ luật có tiếp tục được bổ nhiệm không ?

Đảng viên bị kỷ luật có tiếp tục được bổ nhiệm không ?
Thưa Luật sư. Tôi có người thân giữ chức vụ lãnh đạo của một đơn vị của nhà nước. Nhưng do vi phạm nên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Vậy khi bị kỷ Luật như vậy có được tiếp tục bổ nhiệm nữa hay không? Xin cảm ơn Luật sư.

Cách tính lương và phụ cấp của cán bộ xã ?

Cách tính lương và phụ cấp của cán bộ xã ?
Tháng 4 năm 2017 e được bầu vào ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản. Em đã có bằng đại học chính quy và đang học lớp trung cấp lý luận chính trị. Lương của e từ lúc có quyết định đến nay ăn hệ số 1,75 chứ không phải 2,34. Như vậy có đúng không ạ.