Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bổ nhiệm tổng giám đốc"

bổ nhiệm tổng giám đốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bổ nhiệm tổng giám đốc.

Bổ nhiệm và bãi miễn Tổng Giám Đốc: Thế nào là đúng?

Bổ nhiệm và bãi miễn Tổng Giám Đốc: Thế nào là đúng?
Cty cổ phần S là một Cty niêm yết. Theo Điều lệ Cty thì TGĐ là người đại diện theo pháp luật. Tháng 10/2007, Chủ tịch HĐQT Cty lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bãi miễn TGĐ cũ (là thành viên HĐQT) và bổ nhiệm TGĐ mới.