Luật sư tư vấn về chủ đề "Bo Sung Cac"

Bo Sung Cac | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bo Sung Cac.

Cac loại thuế phải đóng khi mua hàng trực tuyến (Online) từ nước ngoài ?

<strong>Cac</strong> loại thuế phải đóng khi mua hàng trực tuyến (Online) từ nước ngoài ?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi cần Luật sư tư vấn như sau: Mình đang mua hàng từ một trang mạng ở Ukraina, tổng tiền (sản phẩm và phí vận chuyển) là 173 US Dollar, đây là bộ chế hòa khí (thuộc về phụ tùng xe máy) vậy khi chuyển về đến Việt Nam, mình sẽ phải chịu thuế bao nhiêu ? Xin cảm ơn Luật Sư.

sung vào thực phẩm

 <strong>sung</strong> vào thực phẩm
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11428:2016 (CAC/GL 55:2005) về Hướng dẫn đối