Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bối cảnh hội nhập"

bối cảnh hội nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bối cảnh hội nhập.

Nghề luật sư trong công cuộc cải cải tư pháp và thời kỳ hội nhập: Để vươn xa cần một điểm tự vững chắc

Nghề luật sư trong công cuộc cải cải tư pháp và thời kỳ hội nhập: Để vươn xa cần một điểm tự vững chắc
Nghề Luật sư là một hoạt động bổ trợ tư pháp, có vị trí quan trọng đặc biệt trong Nhà nước pháp quyền, đặc biệt trong điều kiện thực hiện cải cách tư pháp, đổi mới và hội nhập quốc tế như ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở những quy định ngày càng thông thoáng hơn của pháp luật về LS cộng với sự nỗ lực, giới LS Việt Nam đã có nhiều điều kiện “vẫy vùng” để cung cấp các dịch vụ pháp lý hết sức đa dạng, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập
“Hội nhập là một cơ hội tốt để Việt Nam hoàn thiện công tác thực thi Quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại, hoàn thiện công tác thực thi Quyền sở hữu trí tuệ là một thước đo mức độ hội nhập của chúng ta. Đây là mối quan hệ hữu cơ của 2 vấn đề nổi bật trong đời sống xã hội những năm gần đây thu hút sự chú ý của cả hai phía: nhà quản lý và giới doanh nhân. Thế nhưng, liệu những gì chúng ta đã và đang làm đã phản ánh đúng mối quan tâm này hay chưa ...”