Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi dưỡng"

bồi dưỡng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi dưỡng.

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ?

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật ?
Xin hỏi luật sư tôi làm công tác tham mưu cho lãnh đạo, hiện nay tôi đang vướng một việc như sau: Về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật của cán bộ thư viện hiện trong cơ quan tôi.