Luat Minh Khue

bồi hoàn phí

bồi hoàn phí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi hoàn phí

Bồi hoàn phí luật sư được không ?

Bồi hoàn phí luật sư được không ?
Năm 2007, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp với sản phẩm bánh tráng hiệu K. kèm ảnh cho Công ty TP. Một năm sau, Cục cấp tiếp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho Công ty TP. Sau đó, Công ty TP tiếp tục đăng ký sản phẩm bánh K. tại Mỹ và đã được bảo hộ nhãn hiệu cùng kiểu dáng công nghiệp.