Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường đào tạo"

bồi thường đào tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường đào tạo.

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo khi không có hợp đồng đào tạo ?

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo khi không có hợp đồng đào tạo ?
Thưa luật sư, Tôi đã đọc nội dung trả lời về việc bổi thường chi phí đào tạo chỉ thực hiện khi có hợp đồng đào tạo, nhưng tôi muốn hỏi thêm mặc dù không có hợp đồng đào tạo nhưng trong thỏa ước Lao động tập thể và trong hợp đồng lao động có thỏa thuận điều khoản đào tạo thì có phải thực hiện điều khoản này không? Người hỏi: CT Thanh Hà