Luat Minh Khue

bồi thường đào tạo

bồi thường đào tạo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường đào tạo

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo khi không có hợp đồng đào tạo ?

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo khi không có hợp đồng đào tạo ?
Thưa luật sư, Tôi đã đọc nội dung trả lời về việc bổi thường chi phí đào tạo chỉ thực hiện khi có hợp đồng đào tạo, nhưng tôi muốn hỏi thêm mặc dù không có hợp đồng đào tạo nhưng trong thỏa ước Lao động tập thể và trong hợp đồng lao động có thỏa thuận điều khoản đào tạo thì có phải thực hiện điều khoản này không? Người hỏi: CT Thanh Hà