Luat Minh Khue

bồi thường khi gây tai nạn giao thông

bồi thường khi gây tai nạn giao thông - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường khi gây tai nạn giao thông

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn ?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn ?
Thưa luật sư, Em trai tôi đi xe máy ngược chiều khoảng 10m thì thấy 1 xe máy đang lao tới. Em tôi đã dừng lại nhưng do người điều khiển xe kia ko làm chủ tốc độ và lái xe trong tình trạng say rượu.hai xe đều bi hư hỏng.