Luat Minh Khue

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Giá <strong>bồi</strong> <strong>thường</strong> <strong>khi</strong> <strong>nhà</strong> <strong>nước</strong> <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>
Kính gửi luật sư! Tôi đang làm việc trong tập đoàn samsung electronic Bắc Ninh. Tôi thay mặt toàn bộ dân cư khu vực tôi xin hỏi Luật sư một vấn đề như sau: Khu vực chúng tôi trước thuộc xã Tân Tiến -huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang, và bây giờ bỏ huyện và trực thuộc thành phố Bắc Giang .

Tư vấn giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ?

Tư vấn giá <strong>đất</strong> <strong>bồi</strong> <strong>thường</strong> <strong>khi</strong> <strong>nhà</strong> <strong>nước</strong> <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong> ?
Thưa luật sư! Thưa luật sư tôi có câu hỏi như sau: Hiện nay ở khu 7 thị trấn Cái Rồng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh có dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng dân cư khu 7 thị trấn Cái Rồng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư là công ty TNHH thương mại thuỷ sản Thống Nhất.