Luat Minh Khue

bồi thường khi sa thải người lao động

bồi thường khi sa thải người lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bồi thường khi sa thải người lao động

Trách nhiệm bồi thường khi sa thải người lao động trái quy định?

Trách nhiệm bồi thường khi sa thải người lao động trái quy định?
Thưa luật sư, xin cho hỏi: Tôi đang là chủ tịch công đoàn cho một công ty. Vừa qua, vì lý do không có đơn hàng nên công ty cho 1 công nhân thôi việc (hợp đồng lao động 6 tháng), công ty chỉ báo trước 3 ngày rồi cho nghỉ. Nay người lao động kiện công ty và công ty phải bồi thường như thế nào ạ?. Và một người công nhân lao động phổ thông (mới vào làm được 20 ngày), nay người lao động này cũng kiện công ty. Xin hỏi việc bồi thường sa thải này như thế nào? Người hỏi: N.V.H