Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bồi thường khi tai nạn"

Bồi thường khi tai nạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bồi thường khi tai nạn.

Bảo hiểm ô tô bồi thường thế nào khi tai nạn?

Bảo hiểm ô tô bồi thường thế nào khi tai nạn?
Tôi có người bạn kinh doanh cho thuê xe 7 chổ, tháng 2/2014 bạn tôi có cho thuê xe với giá 1.500.000 đ/ngày (Do tết nhu cầu tăng cao). Việc thuê xe chỉ thoả thuận bằng miệng về giá cả, thời gian giao xe, thời gian nhận lại xe không có hợp đồng, tôi cũng không có đăng ký kinh doanh.