Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường ngoài hợp đồng"

bồi thường ngoài hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường ngoài hợp đồng.

Khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương là gì ?

Khái niệm  hợp đồng mua bán ngoại thương là gì ?
Hợp đồng ngoại thương hay còn gọi là hợp đồng XNK, là sự thỏa thuận của bên mua và bên bán giữa hai nước khác nhau, trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa và chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và bên mua phải thanh toán tiền hàng

Điều kiện đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền

Điều kiện đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền
Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. TH nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

Một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng dân sự

Một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng dân sự
Kính chào công ty Luật Minh Khuê tôi có một số vướng mắc cần được công ty giải đáp như sau: khi ký hợp đồng dân sự thì cần lưu ý những vấn đề gì? trường hợp đối tác đưa ra hợp đồng mẫu thì cần quan tâm nội dung nào? tôi xin cảm ơn.

Lập hợp đồng bán và chuyển quyền sở hữu trong kinh doanh

Lập hợp đồng bán và chuyển quyền sở hữu trong kinh doanh
Hợp đồng kinh doanh là hợp đồng được kí kết giữa các chủ thể kinh doanh với nhau hoặc với các bên có liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh của mình.Những quy định về lập hợp đồng bán và chuyển quyền sở hữu trong kinh doanh được phân tích trong bài viết dưới đây

Thú dữ, thú dữ bao gồm những đặc điểm nào?

Thú dữ, thú dữ bao gồm những đặc điểm nào?
Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới kiến thức liên quan đến thú dữ như sau: Khái niệm về thú dữ, những đặc điểm của thú dữ, thú dữ là loài động vật như thế nào? Con người có thể thuần dưỡng thú dữ không? ...

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
Câu hỏi của khách hàng: "Hiện nay ở Việt Nam căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra được quy định ở đâu? Nó có sự khác nhau giữa pháp luật trước đây và ngày nay không? Quy định của pháp luật Việt Nam với một số nước trên thế giới có sự khác nhau không?"

Trách nhiệm bồi thường do súc vật gây ra của chủ sở hữu khi chủ sở hữu đang trực tiếp quản lý, sử dụng súc vật

Trách nhiệm bồi thường do súc vật gây ra của chủ sở hữu khi chủ sở hữu đang trực tiếp quản lý, sử dụng súc vật
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các nội dung liên quan câu hỏi của khách hàng như sau: "chủ sở hữu đang trực tiếp quản lý, sử dụng súc vật mà súc vật gây thiệt hại thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra như thế nào?"...

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được quy định ở đâu và thể hiện như thế nào? Trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại thể hiện như thế nào?

Động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành

Động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành
Động vật là một trong những loại tài sản theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015, như vậy động vật và đặc điểm động vật theo pháp luật hiện hành như thế nào? Tài sản là gì? Theo quy định của pháp luật hiện hành tài sản gồm những loại nào?...

Súc vật là gì? Đặc điểm của súc vật và thú dữ

Súc vật là gì? Đặc điểm của súc vật và thú dữ
Súc vật là gì? Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, khi súc vật gây thiệt hại cho người khác hay tài sản thì có phải bồi thường không? Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới súc vật, đặc điểm của súc vật và thú dữ...

Cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản; người thứ ba làm cho tài sản gây thiệt hại cho người khác

Cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản; người thứ ba làm cho tài sản gây thiệt hại cho người khác
Bài viết dưới đây sẽ xác định và phân tích về cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản và người thứ ba làm cho tài sản gây thiệt hại cho người khác; các vấn đề liên quan...