Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường tài sản"

bồi thường tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường tài sản.

Trách nhiệm bồi thường tài sản theo quy định mới nhất hiện nay ?

Trách nhiệm bồi thường tài sản theo quy định mới nhất hiện nay ?
Bồi thường thiệt hại tài sản do lỗi của người khác gây ra là một trong những chế định quan trọng của luật dân sự, luật đất đai và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể một số vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại tài sản:

Mất xe bồi thường bao nhiêu phần trăm ?

Mất xe bồi thường bao nhiêu phần trăm ?
Em chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi em mới mua chiếc xe máy 18 triệu em gửi ở trường học hôm sau lấy thì bị mất. Vậy trường hợp này em được bồi thường bao nhiêu phần trăm. Em cảm ơn! Người gửi: Minh Long

Thời gian kiểm kê, bồi thường tài sản đất đai là bao lâu ?

Thời gian kiểm kê, bồi thường tài sản đất đai là bao lâu ?
Một trong những vấn đề pháp lý dễ phát sinh tranh chấp nhất trong lĩnh vực đất đai là vấn đề bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất khi nhà nước có chính sách thu hồi hoặc giải phóng mặt bằng. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan đến bồi thường đất đai: