Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường thiệt hại tài sản"

bồi thường thiệt hại tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường thiệt hại tài sản.

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phá sản đã trở thành một xu thế tất yếu của quá trình cạnh tranh, kéo theo những hậu quả kinh tế - xã hội nhất định mà trược tiếp nhất là ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của các chủ nợ, bản thân doanh nghiệp mắc nợ và những người làm công.

Hồi vực và thanh lý các doanh nghiệp theo thủ tục tư pháp

Hồi vực và thanh lý các doanh nghiệp theo thủ tục tư pháp
Luật được áp dụng đối với những người làm nghề thủ công (đó là một điểm mới), doanh nhân là thể nhân hoặc pháp nhân và pháp nhân dân sự không phải là doanh nhân, đang ở trong tình trạng "không còn khả năng trả những khoản nợ đã đến kỳ hạn với số thu khả dụng của mình".

Những khó khăn hiện nay trong công tác thi hành án

Những khó khăn hiện nay trong công tác thi hành án
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực thi hành án, nhất là những cơ chế còn bỏ ngỏ, xây dựng cơ chế thi hành pháp luật hiệu quả nâng cao công tác thi hành án dân sự. Nâng cao tinh thần làm việc cũng như ý thức, trách nhiệm của chấp hành viên.

Thiệt hại được bồi thường khi yêu cầu Nhà nước bồi thường được xác định như thế nào?

Thiệt hại được bồi thường khi yêu cầu Nhà nước bồi thường được xác định như thế nào?
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định chi tiết về thiệt hại và xác định thiệt hại được bồi thường. Tuy vậy, các quy định còn dẫn chiếu rắc rối và khá phức tạp. Nhằm giúp bạn đọc có thể đọc và hiểu rõ những quy định của pháp luật về vấn đề này, Luật Minh Khuê luận giải cụ thể dưới đây:

Vụ án thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Vụ án thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Bài viết dưới đây sẽ sưu tầm và bổ sung kiến thức cho bạn đọc kiến thức liên quan đến thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thể hiện như thế nào? Việc xét xử của Tòa án hay cơ sở pháp lý của Tòa áp dụng có được phù hợp hay không?...

Xác định thiệt hại khi tài sản bị xâm phạm

Xác định thiệt hại khi tài sản bị xâm phạm
Khi tài sản bị xâm phạm, thiệt hại được xác định bao gồm hai loại là thiệt hại trực tiếp và thiệt hại gián tiếp. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút...

Khái quát quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra giai đoạn từ năm 1945 đến nay

Khái quát quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra giai đoạn từ năm 1945 đến nay
Bài viết dưới đây sẽ khái quát quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra giai đoạn từ năm 1945 đến nay, từ năm 1945 đến nay là Bộ luật dân sự năm 2015. Như vậy trong giai đoạn này có những thay đổi như thế nào về vấn đề này? ...

Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?
Bài viết dưới đây sẽ phân tích đến các vấn đề sau: Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?; Khi tài sản gây thiệt hại thì có tồn tại hành vi trái pháp luật không? Tài sản có thể gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người không?...