Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường thiệt hại tinh thần"

bồi thường thiệt hại tinh thần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường thiệt hại tinh thần.

Có được bồi thường thiệt hại khi bị thu hồi đất sai với quy định pháp luật không ?

Có được bồi thường thiệt hại khi bị thu hồi đất sai với quy định pháp luật không ?
Nhà tôi bị thu hồi đất 1 phần thửa đất thổ cư (của ông bà tôi để lại cho bố mẹ tôi năm 1975) từ năm 2003. Thời điểm này nhà nước đã có quyết định đền bù không đúng quy định của luật đất đai, để gia đình tôi phải khiếu nại, khiếu kiện hơn 8 năm đến năm 2011 nhà nước mới có quyết định bồi thường khác và gia đình tôi đã đồng ý với quyết định bồi thường năm 2011. Xin hỏi luật sư: sau khi gia đình đã đồng ý với Quyết định bồi thường năm 2011 thì có thể kiện ra tòa QĐ bồi thường năm 2003 để đòi bồi thường về vật chất tinh thần trong hơn 8 năm đi khiếu kiện được không? Xin chân thành cảm ơn!