Luật sư tư vấn về chủ đề "Bồi thường tổn thất tinh thần"

Bồi thường tổn thất tinh thần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bồi thường tổn thất tinh thần.

Bồi thường tổn thất về tinh thần: Chưa rõ việc bồi thường khi có nhiều người trong một gia đình chết

Bồi thường tổn thất về tinh thần: Chưa rõ việc bồi thường khi có nhiều người trong một gia đình chết
Theo quy định, việc bồi thường tổn thất về tinh thần cho người thân thích của người bị xâm hại tính mạng, nếu không thỏa thuận được, mức tối đa bồi thường không quá 60 tháng lương tối thiểu tại thời điểm đó. Tuy nhiên, đó là trường hợp có một người bị hại, trong một vụ án có nhiều người bị hại chết mà chỉ có một người là người thân thích thì chưa có văn bản nào quy định. Thực tế xét xử phát sinh chuyện mỗi tòa tuyên bồi thường một kiểu.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...