Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường về đất đai"

bồi thường về đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường về đất đai.

Bồi thường khi có lưới điện mắc qua ?

Bồi thường khi có lưới điện mắc qua ?
Xin chào luật sư! Xin cho được hỏi các câu hỏi như sau: Câu 1:Tôi có 1 miếng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm.. khi địa phương xây dựng lưới điện 500kv thì đất của tôi nằm hoàn toàn ngay dưới làn điện (theo chiều đứng), nay tôi xin hỏi đất của tôi có thuộc diện thu hồi đất hay chỉ bồi thường hỗ trợ do hạn chế sử dụng. hay có được cấp đổi đất khác.