Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi"

bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi.

Bồi thường đối với đất do hộ gia đình nhận đấu thầu khi thu hồi đất ?

Bồi thường đối với đất do hộ gia đình nhận đấu thầu khi thu hồi đất ?
Chào luật sư, gia đình tôi có thầu 1 thửa ruộng 360m2 từ hợp tác xã năm 2003 trong 10 năm. Đó là thửa ruộng trước được thầu bởi ông A , nhưng do xã thu hồi ruộng vào thời điểm đó(năm 2003) nên bàn giao lại cho gia đình tôi và chúng tôi đã sử dụng đến bây giờ. Cuối năm 2015, huyện có dự án xây đô thị ở khu vực đó và tất nhiên các ruộng trong khu vực đó được nhận bồi thường( trong đó có gia đình tôi). Khi đó việc tranh chấp ruộng