Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "brand"

brand | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề brand.

Transfer of brand registration application

Transfer of brand registration application
Object: The rights of the brand which is being applied to be protected doesn’t depend on what registration period the application is. The transferer no longer has any right of the brand.

Trademark, Brand, Logo là gì?

Trademark, Brand, Logo là gì?
Trong tiếng Việt người thường dùng cụm từ, thương hiệu (Trademark), khi muốn nhấn mạnh một biểu tượng thương hiệu (Logo) nhưng thương hiệu và biểu tượng thương hiệu là hai khái niệm khác nhau.