Luật sư tư vấn về chủ đề "bù trừ"

bù trừ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bù trừ.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là gì? Quy định về hoạt động của thành viên bù trừ của Tổng công tu lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là gì? Quy định về hoạt động của thành viên bù trừ của Tổng công tu lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là gì? Thành viên bù trừ là gì? Pháp luật hiện hành quy định về hoạt động của thành viên bù trừ của Tổng công tu lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và làm rõ trong bài viết dưới đây:

Bù trừ, ròng (NETTING) theo quy định hiện nay được hiểu như thế nào ?

Bù trừ, ròng (NETTING) theo quy định hiện nay được hiểu như thế nào ?
Bù trừ ròng thường được sử dụng trong giao dịch, trong đó một nhà đầu tư có thể bù một vị trí trong một bảo mật hay tiền tệ với một vị trí khác trong cùng một bảo mật hay một vị trí khác. Mục tiêu của lưới là để bù lỗ ở một vị trí với lợi nhuận ở vị trí khác.

Thế chấp nhà đất và DEFICIENCY JUDGMENT - Phán quyết bù trừ

Thế chấp nhà đất và DEFICIENCY JUDGMENT - Phán quyết bù trừ
Deficiency judgment hay có thể dịch là lệnh/Phán quyết bù trừ là một phán quyết/lệnh của tòa án đối với bên bảo đảm không có khả năng thanh toán cho khoản vay của mình dù đã bán tài sản bảo đảm nhưng vẫn không đủ để chi trả khoản nợ. Lệnh này cho phép bên nhận bảo đảm thu thêm tiền từ bên bảo đảm để thu hồi số nợ còn lại.

Quyết định Số: 407/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Quyết định Số: 407/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng