Luat Minh Khue

Bùi Nam Sơn

Bùi Nam Sơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bùi Nam Sơn

Dịch giả Bùi Văn Nam Sơn

Dịch giả Bùi Văn Nam Sơn
Ông sinh năm 1947 tại Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ 1964-1968: Học triết học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn . Từ năm 1968, sang Đức du học, học khoa Triết, Đại học J. W. Goethe,Frankfurt/M, CHLB Đức. Ông là học trò ruột của hai nhà triết học hàng đầu thế giới còn sống hiện nay là Karl Otto Apel và Habermas.