Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bui Quang"

Bui Quang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bui Quang.

Vi phạm bản quyền âm nhạc và đĩa quang - VẤN ĐỀ MANG TÍNH QUỐC TẾ

Vi phạm bản quyền âm nhạc và đĩa <strong>quang</strong> - VẤN ĐỀ MANG TÍNH QUỐC TẾ
Chúng ta đang sống trong một thế giới của công nghệ hiện đại, với xu thế toàn cầu hoá, mọi hoạt động sáng tạo đã đưa đến sự gia tăng của các loại hình tác phẩm văn học nghệ thuật đa phương tiện. Sự phát triển của các cách thức mới để truyền đạt tác phẩm làm cho nó có thể sẵn sàng phục vụ công chúng ở bất kỳ địa điểm và thời gian nào.

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay và sự cần nhìn nhận lại thuyết tiền tệ - Vũ Quang Việt

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay và sự cần nhìn nhận lại thuyết tiền tệ - Vũ <strong>Quang</strong> Việt
Lại một lần nữa lạm phát đe doạ nền kinh tế Việt Nam. Sau nhiều năm lạm phát rất thấp, năm 2004, lạm phát có thể lên đến 10%. Có người đổ lỗi cho việc tăng giá xăng dầu trên thế giới. Nhưng rõ ràng nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục kìm hãm giá xăng dầu còn như ở Mỹ thị trường để hoàn toàn tự do, Việt Nam lại tiêu thụ xăng dầu so với GDP thấp hơn nhiều so với Mỹ, thế nhưng lạm phát ở Mỹ vẫn dưới 3%.

Giáo dục Việt Nam: nguyên nhân của sự xuống cấp và các cải cách cần thiết - Vũ Quang Việt[1]

Giáo dục Việt Nam: nguyên nhân của sự xuống cấp và các cải cách cần thiết - Vũ <strong>Quang</strong> Việt[1]
Bài viết này nằm trong dự án nghiên cứu chung nhằm đánh giá và đề xuất hướng phát triển giáo dục ở Việt Nam. Bài này đưa ra một nhận xét ai cũng biết nhưng ít ai để ý đến tầm quan trọng của nó: sự xuống cấp của đại học Việt Nam là do các “cải cách” của hệ thống đại học Việt Nam từ khi đổi mới kinh tế bắt đầu cuối năm 1989 chỉ nhằm mục đích tăng thu nhập cho cho giáo chức; không phải là tăng mức lương chính thức đối với các lớp chính qui, mà là tăng số lượng sinh viên thông qua các lớp tại chức,

Tranh chấp giao dịch dân sự: Xung quanh quyết định trả lại nhà 28 Quang Trung của Ủy Ban Nhân dân

Tranh chấp giao dịch dân sự: Xung quanh quyết định trả lại nhà 28 <strong>Quang</strong> Trung của Ủy Ban Nhân dân
"Bình đẳng" là một trong những nguyên tắc cơ bản trong giao dịch dân sự, được thể hiện bằng sự tự do trao đổi, thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, việc giải quyết tranh chấp loại quan hệ này cũng phải dựa trên tinh thần ấy. Thế nhưng, trên thực tế khi giải quyết các giao dịch dân sự có một bên tham gia là cơ quan Nhà nước, sự bình đẳng có thực sự được tôn trọng (?)

Vấn đề bóc lột lao động nhìn từ lý thuyết thặng dư của Marx và kinh tế hiện đại - Vũ Quang Việt[1]

Vấn đề bóc lột lao động nhìn từ lý thuyết thặng dư của Marx và kinh tế hiện đại - Vũ <strong>Quang</strong> Việt[1]
Lý thuyết giá trị thặng dư đã được Marx sử dụng để phân tích kinh tế tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản hoạt động với rất ít các định chế ràng buộc, kiểm soát và can thiệp của nhà nước.[2] Cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-30, kéo dài đến thế chiến lần thứ hai đã khiến các nhà kinh tế đặt lại vai trò của nhà nước đối với chế độ tư bản này.