Luật sư tư vấn về chủ đề "BUILD-OPERATE-TRANSFER"

BUILD-OPERATE-TRANSFER | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề BUILD-OPERATE-TRANSFER.

Decree No. 02/1999/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the regulation on investment in forms of build-operate-transfer contracts, build-transfer-operate contracts and build-transfer contracts applicable to foreign investment

Decree No. 02/1999/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the regulation on investment in forms of build-operate-transfer contracts, build-transfer-operate contracts and build-transfer contracts applicable to foreign investment
Decree No. 02/1999/ND-CP dated January 27, 1999 of the Government amending and supplementing a number of articles of the regulation on investment in forms of build-operate-transfer contracts, build-transfer-operate contracts and tranfer contracts applicable to foreign investment in vietnam

Circular No. 12-BKH/QLKT guiding a number of articles in the regulation on domestic investment in the form of build- operate- transfer (BOT)contracts (issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)

Circular No. 12-BKH/QLKT guiding a number of articles in the regulation on domestic investment in the form of build- operate- transfer (BOT)contracts (issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)
Circular No. 12-BKH/QLKT dated August 27, 1997 of the Ministry of Planning and Investment guiding a number of articles in the regulation on domestic investment in the form of build- operate- transfer (BOT)contracts (issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...