Luật sư tư vấn về chủ đề "BUILD-OPERATE-TRANSFER"

BUILD-OPERATE-TRANSFER | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề BUILD-OPERATE-TRANSFER.

Decree No. 02/1999/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the regulation on investment in forms of build-operate-transfer contracts, build-transfer-operate contracts and build-transfer contracts applicable to foreign investment

Decree No. 02/1999/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the regulation on investment in forms of build-operate-transfer contracts, build-transfer-operate contracts and build-transfer contracts applicable to foreign investment
Decree No. 02/1999/ND-CP dated January 27, 1999 of the Government amending and supplementing a number of articles of the regulation on investment in forms of build-operate-transfer contracts, build-transfer-operate contracts and tranfer contracts applicable to foreign investment in vietnam

Circular No. 12-BKH/QLKT guiding a number of articles in the regulation on domestic investment in the form of build- operate- transfer (BOT)contracts (issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)

Circular No. 12-BKH/QLKT guiding a number of articles in the regulation on domestic investment in the form of build- operate- transfer (BOT)contracts (issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)
Circular No. 12-BKH/QLKT dated August 27, 1997 of the Ministry of Planning and Investment guiding a number of articles in the regulation on domestic investment in the form of build- operate- transfer (BOT)contracts (issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)