Luật sư tư vấn về chủ đề "buôn bán vũ khí"

buôn bán vũ khí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề buôn bán vũ khí.

Sưu tầm và bán đao kiếm, giáo, mác, lưỡi lê có phạm tội?

Sưu tầm và bán đao kiếm, giáo, mác, lưỡi lê có phạm tội?
Xin chào luật Minh Khuê Hiện tại tôi có thắc mắc về việc treo vũ khí trong nhà, vốn dĩ tôi có sở thích sưu tầm kiếm, đao, thương và cung nỏ để treo trong nhà, những đồ của tôi đều là lưỡi cùn, không sắc, không có độ sát thương. Vậy xin hỏi như thế có được coi là tàng trữ vũ khí hay không.