Luật sư tư vấn về chủ đề "business cost-accounting"

business cost-accounting | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề business cost-accounting.

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất 2021

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất 2021
Bộ luật lao động năm 2019, vừa có giá trị hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 đã bỏ 02 loại hợp đồng theo thời vụ và theo vụ việc. Theo đó, Bộ luật lao động mới chỉ còn công nhận 02 loại hợp đồng là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Hợp đồng lao động xác định thời hạn.