Luat Minh Khue

các đồng thừa kế

các đồng thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về các đồng thừa kế

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đất được thừa kế theo pháp luật ?

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đất được thừa kế theo pháp luật ?
Kính chào luật sư, luật sư xin cho tôi hỏi một vấn đề như sau: tôi có mua 02 phần đất có đặc điểm như sau: 1/ một phần đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích là: 250 m2 (trên phần đất này có cất 01 căn nhà - được cấp giấy sở hữu nhà diện tích sử dụng là: 225 m2), phần đất này do ông chồng đứng tên nhưng giấy sở hữu nhà thì do 02 vợ chồng cùng đứng tên.