Luat Minh Khue

các khoản giảm trừ gia cảnh

các khoản giảm trừ gia cảnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về các khoản giảm trừ gia cảnh

Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý ?

Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý ?
Xin chào Luật sư Minh Khuê. Xin luật sư tư vấn giúp trường hợp như sau: Tôi hiện làm việc trong cơ quan nhà nước, chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Nhưng do hàng tháng cơ quan mới chi trả (tạm ứng) 80% lương, đến hết năm mới quyết toán lương (thường là tháng 1 của năm tiếp theo).