Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "các khoản phụ cấp"

các khoản phụ cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề các khoản phụ cấp.

Chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động ?

Chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động ?
Kính chào quý công ty. Tôi đang làm hợp động lao động cho nhân viên có thời hạn 12 tháng Tôi muốn hỏi về phần tiền lương trên hợp đồng nên ghi ghộp tổng lương hay ghi cụ thể phần lương cơ bản và các khoản phụ cấp Ví dụ: Lương trả cho nhân viên của công ty là 5 triệu trong đó bao gồm lương cơ bản là 2.700.000 và các khoản phụ cấp.