Luat Minh Khue

các khoản phụ cấp

các khoản phụ cấp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về các khoản phụ cấp

Chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động ?

Chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động ?
Kính chào quý công ty. Tôi đang làm hợp động lao động cho nhân viên có thời hạn 12 tháng Tôi muốn hỏi về phần tiền lương trên hợp đồng nên ghi ghộp tổng lương hay ghi cụ thể phần lương cơ bản và các khoản phụ cấp Ví dụ: Lương trả cho nhân viên của công ty là 5 triệu trong đó bao gồm lương cơ bản là 2.700.000 và các khoản phụ cấp.