Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Các Trường Hợp Thu Hồi Đất"

Các Trường Hợp Thu Hồi Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Các Trường Hợp Thu Hồi Đất.

Trường hợp nào thì thu hồi đất?

<strong>Trường</strong> <strong>hợp</strong> nào thì <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>?
Kính chào luật sư. Tôi có vấn đề này xin được nhờ luật sư tư vấn giúp.Tôi xin được trình bày sự việc như sau. Ở Hà Tĩnh chúng tôi năm 2004 có tuyển đường Hồ Chí Minh đi qua làm giá đất nơi đây có giá trị. Ở địa phương tôi có khoáng 7 hộ dân dang trực tiếp canh tác trên những thửa ruộng mấy chục năm nay bên con đường này, trước đây có đóng thuế nhưng bây giơ thì không phải đóng thuế nữa.

Các trường hợp thu hồi quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo luật đất đai ?

<strong>Các</strong> <strong>trường</strong> <strong>hợp</strong> <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> quyền sử dụng <strong>đất</strong> (QSDĐ) theo luật <strong>đất</strong> đai ?
Thưa luật sư, Tôi có một tình huống xin các luật sư của văn phòng luật Minh Khuê tư vấn giúp tôi. Trước vườn nhà tôi có 6 thửa đất nhỏ. Trong đó gia đình tôi có ba thửa. Một thửa gần mặt đường(T1), trước là đất nông nghiệp nhưng được xã cho gia đình sản xuất lâu dài từ năm 2002.